Handelsbetingelser

Sådan bestiller du:
Du kan bestille varer på denne hjemmeside ved enten at bruge vores ”beregner” eller bestille direkte via ”sortiment”.Når du har indtastet og godkendt din ordre, modtager du en e-mail med en kvittering, der indeholder oplysninger om din bestilling samt kontaktoplysninger på det Depot Nordvestsjælland, som leverer varerne til dig.

Du vil automatisk blive kontaktet af dit Depot Nordvestsjælland på først kommende hverdag for at aftale nærmere om leverancen og sikre optimal service til dig.

 

Vores handels- og leveringsbetingelser:

• Du handler med Depot Nordvestsjælland Aps.
• Din bestilling er bindende, når du har aftalt den endelige levering med dit Depot Nordvestsjælland Aps.                                  Levering af fustager gælder kun ved samtidig leje af udstyr, eller min. 5 fustager.
• Du kan omkostningsfrit ændre eller afbestille din bestilling indtil 3 dage før leveringen.
• Leje af udstyr (f.eks. barer, anlæg, kulsyreflasker m.v.) kan kun ske ved samtidig køb af fadøl.
• Du har fuld returret under forudsætning af, at varerne er uåbnede og ubeskadigede, fustager har ubrudt støvlåg, og alt originalemballage er vedlagt.
• Du er ansvarlig for lejet udstyr i lejeperioden. Du er forpligtet til at forsikre det lejede udstyr, herunder mod indbrud, tyveri, brand, vandskade samt ud strømmende væsker.
• Depot Nordvestsjælland er ikke ansvarlig for skader på bygninger eller inventar som følge af din brug eller ud strømmende væske fra det lejede udstyr.

Ved levering af udstyr får du en grundig instruktion i brugen af udstyret.

 

Du handler med

Depot Nordvestsjælland Aps.
Industrivænget 4 · 4540 Fårevejle · Tlf. 5381 1830 · CVR. 41735899

 

Særligt vedr. priser og betaling:

• Alle priser er inkl. moms, men ekskl. pant.
• Alle priser opgivet er netto kontant.
• Du kan betale kontant. Andre betalingsmetoder eller typer af pengeoverførsler skal aftales med det enkelte depot.
• Ved kontant betaling sker dette ved afhentning af returvarer/udstyr (opgørelse sker på stedet og betaling sker til vores chauffør). Som kontant betaling modtages kun kontanter (dvs. ikke checks).
• Uanset ovenstående forbeholder vi os dog ret til at forlange hele leverancen betalt kontant ved leveringen.
• Offentlige institutioner samt virksomheder kan få tilsendt en EAN faktura.
• Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
• I tilfælde af prisændringer efter din bestilling, vil prisen på leveringsdagen være gældende.
• Ved forgæves kørsel ved aflevering eller ved tilbagetagning opkræves et gebyr på kr. 250,-
• Ved levering til ikke-brofaste øer betaler du færgeudgiften
• Der betales fuld pris for alle fustager med brudt forsegling (uanset restindhold).
• Manglende emballage (tomme fustager, kasser og flasker) skal betales kontant ved afhentning.
• Bortkommet/defekt/beskadiget udstyr skal betales kontant ved afhentning.

 

Særligt vedr. levering/returtagning:

• Levering kan tidligst ske 3 hverdage efter indgåelse af aftale med dit Depot Nordvestsjælland Aps.

• Levering og returtagning kan ske på alle hverdage indenfor almindelig arbejdstid. Der pålægges ekstra gebyr for levering / afhentning lørdage og søn-/helligdage.

• Ved levering i etageejendomme uden elevator eller lign. svært tilgængelige steder, er det en betingelse for levering, at du stiller hjælp til rådighed på stedet.

• Depot Nordvestsjælland er ikke ansvarlig for evt. småskader opstået på gulve, karme eller lign. i forbindelse med levering  og afhentning.

• Ved leje af udstyr skal du selv sørge for, at der er 220V strøm (med jord) tilgængeligt.

 

Reklamationer:

• Eventuelle reklamationer skal straks meddeles telefonisk til det Depot Nordvestsjælland på tlf. 53 81 18 30

• Reklamationer, der først fremsættes ved returtagning/aflevering af varer og udstyr anerkendes ikke.

Driftsproblemer:

• Ved eventuelle driftsproblemer på lejet udstyr skal du straks telefonisk kontakte det Depot Nordvestsjælland, som har leveret udstyret, for teknisk vejledning.
• Der ydes ingen godtgørelse for øl, der går til spilde, fx. som følge af lækage eller overskumning.
• Der ydes ingen erstatning for afbrydelse af et arrangement som følge af driftsproblemer eller for øvrige følgevirkninger af defekt udstyr eller produkter.
• Såfremt en tilkaldt tekniker konstaterer en fejl, som skyldes fejlbetjening opkræves kr. 450,-for forgæves kørsel.